El-Fettah: Dilediği her kapıyı açan

El-Fettah Allah’ın 99 isminden biridir. El Fettah esması nın anlamı dilediği her kapıyı “açan” demektir. El-Fettah, Kuran-ı Kerim’in Sebe Sûresi’nde geçer. “Feth” kökünden türemiştir. Fetih Suresi‘ne de isim olmuştur. El Fettah esması zulme uğrayan kullarına yardım eden, onları zafere ulaştıran, kederlerini sıkıntılarını gideren, zorlukların üstesinden gelinmesini sağlayan anlamlarını taşımaktadır. “El-Fettah” isminin Arapça yazılışı “الفتّاح” şeklindedir. … Continue reading El-Fettah: Dilediği her kapıyı açan