Hz. Yusuf Peygamberin duaları

Hz. Yusuf (a.s) iftiraya uğramış ve hapse atılmıştır. Kurtuluşun yine rabbine sığınmak olduğunu bilen Hz. Yusuf hapiste fitnelere karşı dua etmiştir. Hz Yusuf duası yani Hz. Yusuf peygamberin zindanda okuduğu dua Kur’an-ı Kerim’de Yusuf Suresi 33. Ayette geçmektedir. Yusuf Aleyhisselam zindandan kurtulduktan sonra Mısır’a hazine bakanı olmuştur. Bunun için Allah’a şükretmiştir. Hz. Yusuf’un şükür ve … Continue reading Hz. Yusuf Peygamberin duaları