Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid)’in Hikâyesi

0Medine’de bulunan Mescid-i Kıbleteyn, Kıble’nin Mescid-i Aksa’dan, Kâbe’ye çevrilmesi esnasında, Hz. Muhammed’in içerisinde namaz kıldırmakta oldukları caminin ismidir. Seleme oğulları’nın toprakları içerinde bulunduğu için Beni Seleme Mescidi olarak da anılmaktadır. Tarih boyunca Emeviler, Memlükler, Osmanlılar ve yakın dönemde Suudi Arabistan tarafından yenilenmiştir. Mescid-i Kıbleteyn konum olarak Medine’nin kuzeybatı istikametinde bulunan Vebere harre’sinde; Mescid-i Nebevî’nin 5 … Continue reading Mescid-i Kıbleteyn (İki Kıbleli Mescid)’in Hikâyesi