enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi Padişahları

Kuruluş Dönemi Padişahları: I.Osman (1299–1324), Orhan Bey (1324–1362),  I.Murat (1362–1389),  I.Bayezid  (1389–1402),  I.Mehmet Çelebi (1413–1421) ve II.Murat (1421–1451). Buna Fatih Sultan Mehmrt’in ilk iki yılı da eklenebilir. Osmanlı Devleti 1299 yılında Oğuz Türklerinin Kayı Boyu’ndan geşen Osman Bey tarafından Bilecik’in Söğüt ilçesinde kurulmuştur. Osmanlı’nın kuruluş dönemi 1299–1453 yılları arasını kapsamaktadır. Kuruluş dönemi padişahları kimlerdir? Kuruluş döneminin önemli olayları nelerdir? Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Dönemi padişahları neler yapmıştır?

Osmanlı Kuruluş Dönemi Padişahları 

Osman Gazi

Osman Gazi (1299-1326)

Ne zaman ve nerede doğdu? Nasıl öldü? 1258 yılında Söğüt’te doğdu. Bu doğum ayrıca dünyaya asırlarca hükmedecek bir imparatorluğun da doğuşu demekti. 23 yaşında geldiğinde yani 1281 yılında babası Ertuğrul Gazi’yi kaybetti. Babasının vefatının ardından ise Osman Gazi, Kayı Aşiretinin beyliğini üstlendi. Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun ilk adımları da böylece atılmış oldu. Osman Gazi’nin ilk fethettiği yer, İnegöl yakınlarındaki Kulaca Hisar Kalesi’ydi. Kulacahisar ve Karacahisar kalelerinin fethini gerçekleştirdikten sonra Selçuklu Sultanı 2.Gıyaseddin Mesut, onu ödüllendirdi. Osman Gazi’nin 1299 İnegöl’ü alması ise Osmanlı Devleti’nin kuruluşu olarak kabul edilir. Artık beylikten devlet düzenine geçilmiştir. Osman Gazi’nin fethettiği yerler; İnegöl, İzmit Adranos, Kestel, İmralı, Akhisar, Lefke, Tekfurpınarı, Yenikale, Yanikcahisar, Kulacahisar, Karacahisar, Mudanya, Karamürsel ve Bursa’dır.

Osmanlı Devleti’ni sadece kurmakla kalmadı Osman Gazi. Aldığı bu topraklar ile aynı zamanda büyümesine de katkı sağladı. 1302 yılına gelindiğinde ise Osman Gazi’nin önderliğinde Bizanslılar ile yapılan ilk savaş Koyunhisar Savaşı yapıldı ve bu savaşı Osmanlı’lar kazandı. Ancak ne yazık ki savaş sırasında hastalanan Osman Gazi, 1324 yılında tüm devlet işlerini oğlu 1.Orhan’a devretti. Osman Gazi hangi hastalıktan dolayı öldü? Hastalığı nedeniyle sevlet işlerini oğlu Orhan’a devreden Osman Gazi’nin padişahlığı fiilen devam ediyordu. Hastalığı ilerledi. 1326 yılında nikris hastalığı olarak da bilinen gut hastalığı nedeniyle vefat etti.

Orhan Gazi

Orhan Gazi (1326-1359)

Osmanlı Devleti’nin kurucusu olan Osman Gazi ile Şeyh Edebali’nin kızı Mal Hatun’un oğlu olan Orhan Gazi, 1281 yılında dünyaya geldi. Orhan Gazi, Osman Gazi’nin 1326 yılında gut hastalığından vefatının ardından beyliğin liderliğini üstlendi. Osmanlı Devleti’nin 2. hükümdarı Orhan Gazi oldu. Halk tarafından çok merhametli bir hükümdar olarak tanındı. Osman Gazi sık sık halkın arasına karışıp onların dertlerini dinledi ve  çözümler üretti. Orhan Gazi hükümdarlığının son döneminde ortaya yeni bir strateji sürdü. Bu strateji Bizans’a yardım etme vesilesiyle Rumeli’ye Osmanlı askeri gönderilmesiydi.  Böylece Osmanlıların ve Türklerin, Rumeli’de toprak edinip şehirlere yerleşmesi sağlandı. 1362’de Orhan Gazi öldüğünde ise Osmanlı orduları artık Edirne kapılarındaydı.

1. Murad

Sultan 1. Murad (1359 – 1389)

1.Murat ne zaman doğdu? 1.Murad, 1326 yılında Söğüt’te doğdu. Sancak sistemi ile başa geçen ilk hükümdar kimdir? sorusuna verilecek cevap 1. Murad’dır. Babası Orhan Gazi’den devraldığı Osmanlı Devleti’ni 95.000 kilometrekareye kadar genişletti. Rumeli hangi hükümdar döneminde Osmanlı’ya geçti? Rumeli’nin Osmanlı egemenliğine geçişi 1.Murad döneminde oldu. I.Murat, oldukça önemli olan Sırpsındığı ve Kosova Savaşları’nı büyük bir zafere imza attı. Bayındırlığa önem verdi. Mimari açıdan değerli binalar inşaa ettirdi. Sanat eserlerine değer verdi. Bursa’da ve Edirne’de camiler, medreseler ve imarethaneler yaptırdı. Edirne’yi ilk defa hükümet merkezi yaptıran padişah I.Murat oldu. Yeniçeti Ocağı’nı kuran padişah kimdir?  Yeniçeri Ocağı’nı ve Maaşlı Süvari Ocağı 1. Murad döneminde kuruldu. Onun döneminde ilk kazasker tayinleri de başladı. 1. Murad döneminin önemi ise Osmanlı’nın devletten imparatorluğa geçişinin temellerinin atıldığı dönem oluşudur. 1. Murat nasıl öldü? 1.Murad 1389 yılında 1. Kosova Savaşı sonrasında savaş meydanını gezerken bir Sırp askeri olan Milos Obilic tarafından hançerlenerek hayatını kaybetti.

Yıldırım Beyazıt

 

Sultan Yıldırım Bayezid (1389 – 1402)

Osmanlı Devleti’nin 4. padişahı Yıldırım Bayezid, 1360 yılında Edirne’de doğdu. 1389 yılında ise tahta çıktı. Çocukluğundan beri seçkin alimlerinden İslam eğitimi ve değerli kumandanlardan askerlik, sevk ve idare dersleri almıştı. 1381 yılında ise devlet idaresine yetiştirilmek için Sultanönü (Eskişehir) ve sonra Germiyan (Kütahya) sancakları beyliğine atanmıştı. 1389’da Sırpların çoğunluğunu oluşturduğu Haçlı ordusu ile yapılan Birinci Kosova Savaşı’na katıldı ve babası Sultan I.Murat bu savaşta şehit düşünce, Osmanlı tahtına geçti. Yıldırım Bayezid, İstanbul’u 4 kere kuşattı ancak hepsi başarısızlıkla sonuçlandı. Yıldırım Bayezid için bilinmesi gereken en önemli şey ise 1402 yılında Çubuk Ovası’nda yapılan Ankara Savaşı. Ankara Savaşı, Moğol hümdarı Aksak lakablı Timur ile yapılmış ve kaybedilmiştir. Bu savaş sonucunda ise Anadolu’nun siyasi birliği bozulmuş ve 1413 yılına kadar sürecek olan “padişahsızlık dönemi” yani Fetret Devri yaşanmıştır. Yıldırım Bayezid ise savaştan bir süre sonra 1403 yılında 43 yaşındayken Akşehir’de nedeni hâlâ bilinmeyen bir şekilde ölmüştür.

Çelebi Mehmet

Sultan Çelebi Mehmed (1. Mehmed) – (1413-1421)

Osmanlı Devleti’nin 2. kurucusu kimdir? Çelebi Mehmed, Osmanlı Devleti’nin ikinci kurucusu olarak bilinir. Çünkü Fetret Devri’ne son vermiş, devletin tekrar işleyişini sağlamıştır. 1382 yılında Bursa’da doğmuş ve 1413 yılında ise tahta çıkmıştır.  İlk Osmanlı donanmasını hangi padişah kurdu? İlk Osmanlı Donanması Sultan Mehmet Çelebi’nin padişahlık döneminde Gelibolu’da kuruldu. Venedikliler ile deniz savaşları başladı. 1418-1419’da Sultan Mehmet Çelebi’yi uğraştıran sorun ise eski Simavna kadısı ve Musa Çelebi’nin Edirne’de hükümdarlığı sırasında Şeyhülislamlık yapmış olan Şeyh Bedretti’nin ve yardımcılarının isyanı olmuştur.

2. Murad

Sultan 2. Murad (1421-1451)

6. Osmanlı padişahı 2. Murad, 1404 yılında Amasya’da doğdu. Babasının ölümünün ardından henüz daha 18-19 yaşındayken 1421 yılında tahta çıktı. 2 kez tahta çıkan padişahlardan biridir. Lakabı Koca Murat’tı. Sırbistan ve  Selanik’i Osmanlı topraklarına kattı. Onun döneminde 1444’te Osmanlı Devleti, Haçlı Ordusu ile Bulgaristan’da Varna Muharebesi yapıldı. Savaşı Osmanlı kazandı. Osmanlı’nın Balkanlarda hakimiyeti güçlendi. Ayrıca 2. Kosova Savaşı 2. Murad döneminde yapıldı ve kazanıldı. Sultan İkinci Murad’ın hükümdarlığının en önemli siyasi olayı ise amcası, Mustafa Çelebi ile yaşadığı taht mücadelesidir. Tarihe “Düzmece Mustafa Olayı”olarak geçmiştir. 2.Murad, Fatih Sultan Mehmed’in babasıdır. Fatih Sultan Mehmed’in meşhur: “Eğer padişah sizseniz gelip ordunun başına geçiniz. Yok eğer padişah bensem emrediyorum, gelin ordularımın başına geçin!” sözü 2. Murad’a söylenmiştir.

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.