enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Salat-ı Tefriciye (Nariye): 4444 kez okunacak dua

Salat-ı Tefriciye (Nariye): 4444 kez okunacak dua

Salatı Tefriciye duası, Salat-ı Nariye ismiyle de bilinmektedir. Halk arasında ise daha çok “444 duası” diye anılmaktadır. Tefric, Arapça bir kelimedir. Gam, tasa, sıkıntı vs. şeylerlen kurtulma, zafere ulaşma anlamı taşımaktadır. O hâlde Salat-i Tefriciye duası sıkıntılardan kurtulmak için okunan salavattır. Salavat ise Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.)’e ve onun soyundan gelenlere saygı için okunan dualardır.

Bu salâvât-ı şerîfeye, İmâm Kurtubi hazretleri “Salât-ı Tefriciyye” diğer ulema ise mezkûr salat hürmetine dualarının çabucak gerçekleştiklerini gördükleri için “Salât-ı Nâriyye” demişlerdir.  Tasavvuf ehli de kalp gözlerinin açılmasına vesile olduğuna inandıkları için Salâtı Tefriciye‘ye “Miftâh-u Kenzi’l Muhît” adını vermişlerdir.

Salat-ı Tefriciye Duası Neden ve Niçin Okunur?

İslamiyette duaların kabul olması açısından önce Allah’a hamd-ü senâ ve Hz. Muhammed (S.A.V.)’e salat ve selam etmek oldukça önemlidir.

Resûlullah (s.a.s.) bir gün dua eden bir adam görür; dua sırasında salât ve selam okumadığını fark eder. Her hareketiyle örnek olan Sevgili Peygamber’imiz onun dualarının kabul olmasını ister ve “Bu kimse acele etti.” buyurmuştur. Ardından dua eden adama şöyle buyurmuştur:  “Biriniz dua ederken, Allah Teâla’ya hamd-ü senâ ederek başlasın, sonra O’nun Peygamberine salât okusun, sonra da dilediğini istesin.” (Ebû Dâvûd, Vitr, 23) kaynak: diyanet

Her ne kadar Salat-ı Tefriciye asr-ı saâdetten sonra düzenlenmiş olsa da yukarıdaki hadis-i şerife uygundur. Kur’an-ı Kerim’de Ahzap Sûresi’nde geçen ayette salat-ü selam okuma emri bulunmaktadır. Sonuç olarak -Allah’ın izniyle- duaların kabul olması için makbul bir yol olan salatı tefriciye duası okunmalıdır.

“Allah da melekler de o Nebiye salat ederler, ey müminler, siz de ona salat edin, bol bol selam gönderin.” (Ahzâb, 33/56).

Salât-ı Tefriciyye sıkıntıların son bulması, başa gelen zorluklardan kurtulma, maddi yönden refaha ulaşma ve şifaya kavuşma gibi pek çok isteğin gerçekleşmesi için okunabilir.

Salat-ı Tefriciye Duası Arapça

Salât-ı Tefriciye Arapça

Salat-ı Tefriciye Duası Türkçe Okunuşu

“Allahümme salli salâten kâmileten ve sellim selâmen tâmmen, âlâ seyyidinâ Muhammedin ellezi tenhallü bihi’l’ukadu ve tenfericu bihîlkurab, ve tukdâ bihîlhavaicu ve tunâlu bihi’l-kürabu ve  tukdâ bihi’l-havâicu ve tünâlu bihi’r-râğâibu ve husnu’l-havâtimi, ve yusteskâ’l-gamâmu bi-vechihi’l-kerîmi ve âlâ âlihi ve sahbihi fî-külli lemhatin ve nefesin bi’adedi külli ma’lûmin lek.”

Salat-ı Tefriciye Duası Türkçe Meali (Anlamı)

“Allah’ım! Efendimiz Muhammed (S.A.V.)’e en mükemmel şekilde salât ve noksansız selâm eyle! O öyle bir zâttır ki, onun hürmetine düğümler çözülür, sıkıntılar kolaylaşır, ihtiyaçlar giderilir, arzulara kavuşulur ve güzel sonuçlara nail olunur. Bulutlar onun mübarek hatırı için yağmurlanır. Her göz kırpışta ve her nefeste -tarafından bilinen varlıklar kadar- O’na, O’nun âline ve ashâbına salât ve selâm olsun”

Salatı Tefriciye Duası Fazileti, Faydaları ve Sırları

İmâm Kurtûbî rahmetullahi aleyh hazretleri bu konuda şöyle buyurmuşlardır: “Bir mümin çok önemli bir işinin yapılmasını veya devamlı belânın ortadan kalkmasına vesile olması için Salât-ı Tefriciye duası 4444 defa okumalıdır. Hiç şüphesiz ki, Cenâb-ı Hakk, kulunun niyet ettiği şeye onu muvaffak kılar, matlûbuna ulaştırır. Salât-ı Tefriciye duasını, her gün 41 defa okuyan kimsenin kalbinden Allah’u Teâla sıkıntıyı giderir, bağlı işlerini açar ve gelecek zararları ondan uzaklaştırır. Bütün işlerini kolaylaştırır. Rızkına bolluk verir.”

Şeyh Muhammed Tûnûsî kuddise sırruhu şöyle buyurmuşlardır: Kim Salât-ı Tefriciyye’yi her gün 21 defa okursa, sanki rızkı semâdan yağmur gibi yağar, yerden de nebâtât gibi biter.”

İmâm Deynûri rahmetullahi aleyh hazretleri şöyle buyurmuşlardır: “Bir mü’min her beş vakit namazdan sonra bu Salât-ı Tefriciyye’yi 11 defa okumayı kendine vird edinirse, rızkı kesilmez, maddî ve ma’nevî yüce mertebelere ulaşır.”

Alimlerin aktardığı üzere o hâlde Salaten Tefriciye duasını 4444 kez okuyan kimse ne niyetle okuduysa niyeti inşallah gerçekleşir.

Her gün 100 defa Salat-ı Tefriciye okumaya devam eden maksadına ulaşır, arzu ettiği şeye nâil olur.

Günde 1000 defa Salat-ı Tefriciye okumaya devam eden kimse, hatır ve hayaline gelmeyen şeylere nâil olur.

Günde 4444 kere Salat-ı Tefriciye okuyan, idâm mahkûmu dahi olsa, Allah’u Teâlâ’nın izniyle kurtulur. Özgürlüğüne kavuşmak isteyen masumlar için okunmasının önerildiği duadır.

Salat-ı Tefriciye hastaya okunursa ve devamlılık arz ederse Allah’u Teâlâ’ nın izniyle hastanın şifa bulması beklenir.

Salaten Tefriciye devam edenler, her türlü düşmanların şerrinden Allah’u Teâlâ’nın izniyle kurtulurlar.

Salatı Tefriciye Duası Nasıl Okunur?

Salatı Tefriciye okurken kıbleye dönülmesi daha hayırlıdır. Önce, ihlâsla, 21 defa “Estağfirullâhel-Azîym ve etûbü ileyh” diye istiğfar edilir. Ardından ne için okunuyorsa kalben ona niyet edilir. Sonra “Eûzubilahimneşşeytânirracîm,BismillahirRahmânirRahîm” denir ve okumaya başlanır.

Salat-ı Tefriciye duasının nasıl okunması gerektiği hakkında soru ve cevaplar:

Soru: Salatı tefriciye okurken besmele çekilir mi?Cevap: Besmele çekilmelidir.

Soru: 4444 salatı tefriciye nasıl niyet edilir? Cevap: Örneğin, “Borcumdan kurtar, sınıfını geçeyim, davamı kazanayım vb.” şekilde niyet edilir.

Soru: Salatı tefriciye abdestsiz okunur mu?Cevap: Abdestsiz okunmaz.

Soru: Salat-ı Tefriciyye okurken kıbleye dönmek gerekir mi? Cevap: Kıbleye dönülmesi daha etkilidir.

Soru: Salât-ı Tefriciye duasını okurken ara verilir mi? Cevap: Evet verilir. Yorulduğunuz zaman dinlenin, sonra devam edin.

Soru: Salât-ı Tefriciye duasını okurken adedine dikkat edilmeli midir? Salât-ı Tefriciye duası fazla okunursa ya da eksik okunursa ne olur? Cevap: Belli sayılarda okumak dini bir gereklilik değildir. Bu salavât/dualar her zaman istenildiği kadar okunabilir. Ancak alimler belli sayılarda okumuşlar ve deneyimlerini paylaşmışlardır. O hâlde okunacak adedin tam olmasına da dikkat etmenin bir sakıncası yoktur denilebilir. Çünkü adetler tıpkı bir kilidin anahtarı gibidir. Tabii okurken faydanın sayılardan değil Allah’tan geldiğini bilmek, duadan değil duanın yöneldiği Allah’tan medet beklemeyi unutmamak gereklidir. Fazla ya da eksik okunması bir sorun teşkil etmez.

Soru: Salatı Tefriciye duası kendi niyetine başkasına okutulabilir mi? Cevap: Kendi kendine okuyacak güçte olmayan kişi kendi ihtiyacı için başkalarına okutturabilir.

Soru: Adetliyken Salatı Tefriciye duası okunur mu? Cevap: Evet, okunur. Aybaşı, regl, hayız olarak da adlandırılan bu dönemde bayanların salatı tefriciye ve diğer duaları okumasının bir sakıncası yoktur. Adetliyken namaz kılmak, kuran-i kerim okumak, oruç tutmak yasaktır. Kadınlar adetliyken zikir çekebilir, salavat getirebilir ve dua edebilirler. Salatı Tefriciye de bir duadır.

Salat-ı Tefriciye (Nariye): 4444 kez okunacak dua

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.