enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Hz Nuh’un hayatı: 950 yıl süren bir peygamberlik

Hz Nuh’un hayatı: 950 yıl süren bir peygamberlik

Kuran-ı Kerim’de kaç yıl yaşadığı bildirilen tek peygamber Hz. Nûh Aleysisselamdır. Hz Nuh’un hayatı nın kaç sene sürdüğü Tevrat’ta da  (Tekvîn, 9/29) geçmektedir. Kuran’ı Kerim’de ders alınacak yönleri ile verilen Hz Nuh’un hayatı Tevrat’ta daha detaylı haliyle yer alır. (Yararlanılan kaynak: Diyanet)

”Vaktiyle biz Nûh’u kendi kavmine resul olarak göndermiştik. Nûh, bin yıldan elli yıl daha az bir süreyle onların arasında kaldı. Sonunda zulümlerini sürdürürlerken onları tûfan yakaladı.” Ankebût Suresi

Hz Nuh peygamberin kısaca hayatı

Hazreti Nuh, Kuran-ı Kerim’de ve hadislerde önemli bir yere sahip olan Ülü’l-azm (en yüksek derecede olan) peygamberlerdendir. Hazreti İdris’e tabi olan salih zatların vefat etmesinden sonra Hazreti İdris’in kavminde bulunan bazı insanlar salih zatların putlarını yapıp onlara tapmaya başladılar. Hazreti Nuh bu puta tapan insanları tekrardan Allah’ın dinine dönmelerini sağlamak amacıyla gönderildi ama kavminden ona iman eden az sayıda kişi oldu hatta iman etmeyenler arasında oğullarından biri de bulunuyordu.

Yüce kitabımız Kur’ân’da meâlen: “Muhakkak ki biz, Nuh’u (A.s) kavmine resûl olarak gönderdik” (A’râf sûresi: 59) buyrulur. 950 sene boyunca kavminin doğru yolu bulması için uğraşan Hazreti Nuh sonunda çareyi Cenab-ı Hakk’a acziyetini bildirmek ile buldu. Hazreti Nuh’a “Nuh Tufanı” ardından “insanlığın ikinci atası” denmeye başlandı. Nuh Tufanı öncesinde Cenab-ı Hak, Hazreti Nuh’a bir gemi yapmasını emretti. Günümüzde birçok filme, kitaba kısaca sanat dünyasına ilham olacak olan bu geminin (Nuh’un Gemisi) yapımının iki ya da dört sene sürdüğüne, üç katlı olduğuna ve ateş kullanılıp buharla çalıştığına dair rivayetler bulunmaktadır. Rivayetlere göre gemiye Hazreti Nuh’a inanan 80 kişinin bindiği ayrıca her hayvandan birer çift alındığı söylenmektedir. Âlimlerin söylediklerine göre tufan başlaması ile dünyanın her tarafı sularla kaplanmıştır. İlahi bir emir ile birlikte sular aniden çekilir ve gemi Cudi dağına 10 Muharrem Aşure günü iner. Nuh Tufanı’nın 6 ay sürdüğü rivayet edilir.

Kuran-ı Kerim’de en çok şükreden ve sabreden bir kul olarak zikredilen Hazreti Nuh’un bir diğer özelliği de kafirlere karşı sert bir tavır sergilemesidir. Hz Nuh’un hayatı ticaret ve çobanlık ile geçmiştir. 950 sene boyunca kavmini Allah’ın dinine davet etmek için uğraşan Hazreti Nuh’un 1300 sene yaşam sürdüğü söylenmektedir. Kabrinin ise bir rivayete göre Mekke’de diğer rivayetlere göre Cizre, Necef ya da Kerek’te olduğu söylenir.

Hazreti Nuh’un ayrıntılı hayatı ve mucizeleri

Hz Nuh’un hayatı mucizelerle doludur. Hazreti Nuh, İdris peygamberden sonra gönderilen peygamberlerdendir. Daima Allah korkusu dolayısıyla ağladığı için adına çok ağlayan manasına gelen “Nuh” denmiştir. Hazreti İdris insanlara doğru yolu gösterdikten sonra diri bir şekilde semaya kaldırıldı. Onun semaya kaldırılmasından sonra insanlar doğru yoldan şaşmaya başladılar. Ayrılık acısına dayanamayan onu çok seven insanlar resmini yapıp seyrettiler. Daha sonraki insanlar ise bu resimleri tanrı sanıp, putlar yapıp tapmaya başladılar.

İnsanlar arasında puta tapma yaygınlaştıktan sonra zorbalık, ahlaksızlık, zulüm, fitne gibi kötülükler artmaya başladı. Böyle bir zamanda çocukluk yaşamış Nuh peygamber o zamanlardan beri doğru yolda bulunmuş ve Allah’a ibadet eden bir kuldu. Sulama işleri, çiftçilik, çobanlık ve ticaretle uğraşıyordu. Doğru yoldan çıkmış insanların kötü davranışlarından uzak duruyordu. Yaşı elli olduğunda Cenab-ı Hakk onu peygamber olarak insanlara gönderdi. Peygamber olarak gönderilen Hazreti Nuh ömrünün sonuna kadar kavmini iman etmeye yönlendirmiştir.

Peki, Nuh peygambere bir kitap inmiş midir?

Nuh peygambere herhangi bir kitap inmemiş, kendinden önce gelen peygamberlerin dinlerindeki hükümleri ömrü boyunca bildirmiştir. Kuran-ı Kerim’de Hazreti Nuh’un kavmi günahkar, kalpleri kararmış, puta tapan bir kavim olarak vasfedilmektedir. Hazreti Nuh kavmine kendinin peygamber olarak onlara gönderildiğini artık putlara tapmayı bırakmaları gerektiğini, zulüm ve zorbalıktan vazgeçmelerini ve Allah’a iman etmelerini bildirdi. Ancak kendilerini çok bozan kavim ona inanmadı ve düşman oldular. Çok az kişi iman etmişti. Hazreti Nuh yılmadan kavmini iman etmeye çağırmaya devam edip, eğer iman etmezlerse azaba uğrayacaklarını söylüyordu. Her geçen gün daha da sapıtan bu insanlar bir türlü doğru yolu bulmuyorlardı. Hazreti Nuh bu insanlara acıyor, sabırla doğru yolu bulmaları için uğraşıyordu. Onlar ise bu davetlere aldırış etmeyip Nuh peygamberi taşa tutup, şehirden kovmak istiyorlardı.

İsyanlarından dolayı senelerce yağmurlar yağmadı, hayvanları helak olup, bahçeleri kurudu çok fakir hale düştüler. Hazreti Nuh yine bu kişilerin Allah’a iman edip kurtulmaları için çağrıda bulundu. İman etmemeleri halinde bu sıkıntıların daha da artacağına ancak iman ederlerse mükafatlarını alacaklarını bildirdi. Nuh peygambere inanmayan kavim, madem daha çok gazap gelecek gelsin de görelim diyerek davetleri reddettiler. (Hud süresi 32. Ayette bu konudan bahsedilmiştir.)

Nuh’un Gemisi

Hazreti Nuh artık kavminde bulunan bu insanların imana gelmeyeceklerini anladıktan sonra Allah’a yeryüzünde hareket eden hiçbir kafir kalmaması üzerine dua etmiştir. Bunun üzerine Allah-ü Teala Hazreti Nuh’a bir gemi yapmasını, iman edenleri yanına alıp binmesini kalan sapkın insanların helak olacağını buyurur. Geminin yapılması başlandığında Allah’ın emri üzerine Cebrail aleyhisselam Hazreti Nuh’a geminin nasıl yapılacağı konusunda yardımda bulunur. Geminin yapılışını gören putperestler ise alay edip halen inanmaya devam ediyordu.

Nihayet üç katlı, ateş yakılıp buharı ile çalıştığı söylenen geminin yapılışı tamamlandığında Hazreti Nuh’a yanına kendisinden faydalanılan hayvanlardan birer çift ve iman eden kişileri alması buyurulur. Tüm herkes gemiye yerleştikten sonra aniden gökten şiddetli bir yağmur yağmaya başlayıp tüm her yer sular içerisinde kalmıştır. Hazreti Nuh’a inanmayan kavim sular arasında helak olup gitti. Helak olanlar arasında Hazreti Nuh’un bir oğlu ve hanımı da bulunuyordu. 6 ay boyunca devam ettikten sonra tufan dindi, yağmur kesildi sular çekildi. Muharrem ayının onuncu günü aşure gününde Cudi dağı üzerine gemi oturdu. İnsanlık Hazreti Nuh’un üç oğlu üzerinden tekrardan türedi. Bu sebepten dolayı Hazreti Nuh’a ikinci Adem denilmiştir. Yani insanlığın ikinci atası. Bin yaşına geldiğinde vefat etmiştir. Hazreti Nuh’un Yafes adlı oğlundan Türkler ve Asyalılar, Ham adlı oğlundan Hindistan, Habe ve Afrika, Sam adlı oğlundan ise Arap, Fars ve Afrika halkı meydana geldi.

Hz. Nuh Aleysisselamın Mucizeleri

  • Gözün göremeyeceği kadar uzaktaki şeyleri gördü.
  • Su bulunmayan kurak yerden su çıkardı. Bulutsuz havada yağmur yağmasını sağladı.
  • Bir işareti ile ağaçlar kökünden sökülerek başka yere konumlandı. Aynı şekilde bir işaretiyle taşlar toprağa dönüştü. Duasıyla Allah’ın izniyle dağ yerinden ayrılıp başka bir dağ ile birleştiği görüldü.
  • Kurumuş ağaçlar emri ve işaretiyle meyve verdi. Dua ettiği zaman toprak, kül gibi şeyler yiyeceğe dönüştü.

Comments
  1. Taha says:

    Nuhun gemisinin Ağrı dağında olduğu söyleniyor.