enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır? Neler okunur?

Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır? Neler okunur?

Namaz sonrası yapılan tespihatlar ve dualar sahih hadislerle günümüze gelmiştir. Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) sahabelerine namaz sonrası tesbihat hakkında şöyle tavsiyede bulunmuştur: “Ben size bir şey öğreteyim mi? Onunla, sizi geçenlere yetişir, sizden sonrakileri de geçersiniz. Hem hiçbir kimse sizden daha faziletli olamaz. Meğer ki, sizin yaptığınız gibi yapmış olsunlar. Bir kimse her namazın sonunda 33 defa “Sübhânallâh”, 33 defa “Elhamdülillah”, 33 defa “Allâhü Ekber ” derse ve bunların tamamı 99 eder, 100. defada “La ilahe illallâhü vahdehû lâ şerîke leh, lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr” derse, günahları deniz köpüğü kadar da olsa af olunur.” (Müslim, Mesacid:146) Bu hadis-i şerif namaz sonrası yapılan tesbihatın hem nasıl olması gerektiğini hem de namaz sonrası tespihatın faziletlerini bize anlatmaktadır. Cemaatle ya da tek başına namaz sonrası tespihat yapılabilmektedir.

Yüce Kitabımız Kur’an-ı Kerim’in Nisa Sûresi’nin 103. ayetinde ise Yüce Allah’ımız (c.c)  “Namazı kıldıktan sonra; ayaktayken, otururken ve yan yatarken Allâh’ı anın.” buyurmuştur.

Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır? Namaz sonrası tespih nasıl çekilir? Hangi dualar edilir?

  • (Arapça bilmeyen ama namaz sonrasında tesbihat yapmak isteyenler için hem tesbihatı dualarının okunuşlarını Türkçe okunuşlarıyla birlikte aktardık.)

Üzerimize farz olan 5 vakit namazın her vaktinde yani sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazının ardından tesbihatın yapılışı şöyledir;

  • Allahumme entesselamu ve minkesselam, tebarekte ya zel celali vel ikram.” denilir.

Anlamı: “Allah’ım selam sensin. Selamet ve esenlik sendendir. Ey azamet ve kerem sahibi Allah’ım, sen hayır ve bereketi çok olansın” demektir. (Peygamber Efendimiz -sallâllâhu aleyhi ve sellem- namazdan çıkınca üç defa istiğfar eder ve bunu söylerdi.)

  • Alâ Rasulina salavat” denilir.

Anlamı: “Peygamberimiz üzerine salavat” getirin demektir. Burada salavat getirilir. Salavat en kısa haliyle, “Âllâhümme salli alâ Muhammed.” diyerek getirilebilir. Anlamı ise “Allâh’ım, Efendimiz, büyüğümüz Muhammed’e, salatu selam eyle.” demektir.

  • Ardından “Subhanallahi vel hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vallahu ekber. Ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.” denilir.

Anlamı: “Allah’ı bütün noksan sıfatlardan tanzih eder, kemal sıfatlarla muttasıf olduğunu kabul ederim. Bütün hamd ve şükürler Allah’adır. Allah’tan başka hiçbir ilah yoktur. İhtiyaçları gideren ve zararları yok eden yalnız yüce ve güçlü olan Allah’tır.” demektir.

  • ve Ayetel Kürsi okunur.

Ayetel Kürsi

Allahu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm. Lâ te’huzuhû sinetun ve lâ nevm. Lehû mâ fis-semâvâti vemâ fil erd. Menzellezî yeşfeu indehû illâ biiznihi. ya’lemu mâ beyne eydîhim vemâ halfehum velâ yuhîtûne bişey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kursiyyuhussemâvâti vel erd. Velâ yeûduhu hıfzuhumâ ve huvel aliyyul azîm.

Ayetel Kürsi Türkçe anlamı: “Allah, O’ndan başka ilah yoktur; O, hayydir, kayyumdur. Kendisine ne uyku gelir ne de uyuklama. Göklerde ve yerdekilerin hepsi o’nundur. İzni olmadan O’nun katında kim şefaat edebilir? O, kullarının yaptıklarını ve yapacaklarını bilir. (O’na hiçbir şey gizli kalmaz.) O’nun bildirdiklerinin dışında insanlar O’nun ilminden hiçbir şeyi tam olarak bilemezler. O’nun kürsüsü gökleri ve yeri içine alır, onları koruyup gözetmek kendisine zor gelmez. O, yücedir, büyüktür.”

  • Ayetel Kürsi okunduktan sonra tesbihata başlanır…

Tesbihte zikir sıralaması nasıldır?

  • Tespihte önce “Subhanallah” sonra sırasıyla “Elhamdulillah” ve “Allahu ekber” 33’er defa zikredilir.

Ve huvel aliyyul aziymizul celali subhanellah.” 33 defa Subhanallah. Subhanallah anlamı: “Allah noksanlardan uzaktır, kemal sıfatlarla muttasıftır.” demektir.

Subhanel bagiy daime nil hamdulillah.” 33 defa Elhamdulillah. Elhamdulillah anlamı: “Hamd (şükür) Allah’adır” demektir.

“Rabbil alemiyne teala şanuhu allahu ekber.” 33 defa Allahu ekber. Allahu ekber anlamı: “Allah en büyüktür” demektir.

  • Namaz tespihini 100’e tamamlamak için “Lâ ilâhe illâllahu vahdehû lâ şerike leh. Lehu`l-mulku ve lehu`l-hamdu ve huve alâ kulli şey`in kadîr” denilir.

“Allah Teala’dan başka ilah yoktur, tek ilah sadece odur, ortağı da yoktur. Bütün mülk ona aittir. Bütün hamdü senalar onadır. Her şeye kadirdir.” anlamına gelir.

  • “Allahummehşurna fi zumretis salihin”

Anlamı: “Bizi mahşerde salihler topluluğu ile yargıla.” denilerek dua edilir.

  • Burada istenildiği gibi dua edilir.

Dua edildikten sonra “El Fatiha” denilir ve Fatiha Suresi okunarak namaz sonrası teşihat bitirilmiş olunur.

Namaz kılarken Fatiha’dan sonra “amin” demek

Namaz sonrası tespih çekmenin hükmü nedir? Tesbihat farz mı sünnet mi?

Namaz bitimindeki tesbihat ve dualar namaza dahil değildir. Ancak sahih hadislerde geçtiği üzere makbul ibadetler arasındadır. Müstehaptır. (Sevilen, beğenilen)

Er-Rahman: Sonsuz merhametiyle ihsanda bulunan

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.