enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Hz Lut hayatı, Lut Kavmi neden helak oldu?

Hz Lut hayatı, Lut Kavmi neden helak oldu?

Günümüzde çeşitli yayın organlarıyla eşcinsellik özendirilmekte. Çocuklar ve gençler sanal alemdeki kirli ellerin propagandası altında. Her şeyin bir klavye ile eleştirilebildiği bu çağda nedense LGBTI eleştirisi yapmak imkansız gibi bir şey. Mesele de zaten fertlerin bireysel tercihleri olmaktan da çıkmış durumda. Mesele tıpkı Hz Lut Kavmi’nde olduğu gibi toplumca kabul ettirilmeye zorlanan eşcinsellik propagandası. Yani cinsiyetsizlik ya da eşcinsellik bir ideolojiye dönüşmüş hâlde. Her gün yüzlerce yayınla gençlere özendirilen bir ideoloji var. Bu bir toplum mühendisliğidir. LGBTI normalleştirilerek bir toplum inşa edilmeye çalışılmaktadır.

Oysa değişim ameliyatları sonrası pişman olan ve biyolojik cinsiyetine geri dönmek isteyen pek çok insan vardır. Aslında bu durum dayatılan bir ideolojinin ardından gerçekleşen büyük bir ruhsal çöküşün yansımasıdır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) bir hadisi-i şerifinde “Benden sonra ümmetimin hakkında en çok korktuğum şey, Lut kavminin yaptığını yapmalarıdır.” (Tirmiz-i İbn-i Mâce) buyurarak ümmetini bu konuda asırlar öncesinden uyarmıştır. Kuran’ı Kerim’de ise Hz. Lut hayatı biz kullara örnek olması için aktarılmıştır. (bkz. el-A’râf, 83-84; Hûd, 81-83; el-Hicr, 65, 73-74; Kamer, 34-38). Gelin şimdi Hz Lut kıssası okumasını bir de bu açıdan yapalım. Hz Lut kavmi neden helak olmuştu?

Lut Kavmi Hadis-i şerif

Hz Lut hayatı kısaca

Kur’an-ı Kerim’de ismi 27 defa geçen Hazreti Lut (لوط) -aleyhisselâm- Hz. İbrahim (a.s.)’ın kardeşi Harân’ın oğludur. Yani Hz. Lut, Hz. İbrahim’in yeğenidir. Mesleği çiftçiliktir. Hz. İbrahim’in peygamberliğine inanan ve ona tabi olan ilk kişi olduğu rivayet edilmektedir. Sodom ve Gomore şehrinde yaşayan homoseksüellik ve eşcinsellik gibi geçmiş milletlerde görülmemiş sapkınlığa batmış Lut Kavmi’ne (Ashabü’l-Mü’tefike) peygamber olarak görevlendirilmiştir. Lut peygamber 40 sene boyunca kavmini doğru yola ifa için mücâdele etmiştir. Ancak kendisine inanan iki kızı ve az sayıda insan olmuştur. Hz Lut’un eşi dahi kendisine inanamıştır. Kavmi helak olduktan sonra Hz. Lut (a.s.)’ın ne kadar yaşadığı ve nerede vefat ettiği bilinmemektedir. Rivayet göre Hz. Lut’un (a.s.) kabri Filistin’de Benî Naîm köyü civarındadır.

Hz. Lut Hayatı

Hz. Lut’un peygamber olarak gönderildiği kavim Ashabü’l-Mü’tefike kavmidir. Sodom ve Gomore  şehirlerinde yaşayan bu kavmin özelliği homoseksüellik eyleminin toplumca normal karşılanmasıdır. Sodom; Filistin ile Ürdün civarında bulunmaktadır. Orası dünyanın en alçak noktası olan Lût Gölü’nün (Ölü Deniz) olduğu yerdir. Lut Kavmi tahminen M.Ö. 1800’lü yıllarda yaşamıştır. Hz. Lut hayatı bu kavmin sapkınlığı ile -40 yıl boyunca- mücadele içinde geçmiştir. Bu uğurda ailesiyle de sınanmıştır.

Kur’an-ı Kerim’in Araf Sûresi’nde Hazreti Lût Peygamberin kıssasına yer verilmiştir.

“Lût’u da Peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: Sizden önce âlemlerden hiçbir kimsenin yapmadığı çirkin işi mi yapıyorsunuz? Hakikaten siz kadınları bırakıp, şehvetle erkeklere yaklaşıyorsunuz. Hayır, siz haddi aşan bir toplumsunuz.” (Araf, 7/80-81)

Yoldan çıkmış Ashabü’l-Mü’tefike kavminin Hz. Lut’a cevabı ise onu şehirden kovmaya çalışmakla olmuştur:

“Kavminin cevabı ise sadece, ‘Çıkarın bunları memleketinizden! Güya onlar kendilerini fazla temiz tutan insanlar!..’ demek oldu.”

Sapkın halka destek olanlardan biri de Hz. Lut eşi dir. Kavimini Allah’ın yoluna ulaştırmaya çalışan bir peygamber, hayat arkadaşı tarafından da destek görmemiştir. İşte burada Hz. Lut’un ailesiyle imtihanı da devreye girmiştir. Eşini davasına inandıramamış olması toplumda da güvenini sarsmıştır.

Lut kavmi Ashabü’l-Mü’tefike kendilerine gönderilen peygamberin uyarılarını ciddiye almamıştır. Kendilerine uğrayacak azabın hemen gelmesini istemişlerdir.

Lut Kavmi’nin helakı için gönderilen 3 melek

Allah, sapkın Lut kavmini helak etmesi için üç melek görevlendirir. Bu melekler önce Hz. İbrahim (a.s.) uğrayıp Hz. İsmail’in doğumunu müjdeler ve ona Ashabü’l-Mü’tefike kavminin helak olacağından bahsederler. Hz. Lut, Hz. İbrahim’in akrabasıdır. Hz. İbrahim’in peygamberliğine ilk inanan kişi olduğu rivayet edilir. Ashabü’l-Mü’tefike kavminin helak olacağını haber eden meleklere Hz. İbrahim “Ama orada Lut var” der. Melekler ise “Biz orada kimlerin bulunduğunu çok iyi biliyoruz. Onu ve ailesini elbette kurtaracağız. Yalnız karısı müstesna; o, (azapta) kalacaklar arasındadır.” cevabını vermişlerdir. (Ankebut, 29/31-32)

Lut Kavminin helakı

Melekler yakışıklı üç erkek suretinde Hz. Lut (a.s.)’ın yaşadığı yere gelmişlerdir. Lut bu yabancıları evinde misafir etmektedir. Ancak halk Lut’un evinin önünde toplanmıştır. Sapkın emellerini gerçekleştirmek için Lut’tan misafirlerin kendilerine teslim edilmesini isterler.

Bu olay Kur’an-ı Kerim’de şöyle anlatılır:

“Şehir halkı, birbirlerini kutlayarak, (meleklerin yanına) geldiler.  (Lût) onlara «Bunlar benim misafirimdir. Sakın beni utandırmayın; Allah’tan korkun, beni rezil etmeyin!» dedi. «Biz seni, elâlemin işine karışmaktan men etmemiş miydik?» dediler. (Lût:) İşte kızlarım! (Düşündüğünüzü) yapacaksanız (onlarla evlenin), dedi. (Resûlüm!) Hayatın hakkı için onlar, sarhoşlukları içinde bocalıyorlardı. Güneş doğarken onları o korkunç ses yakaladı.” (Hicr, 15/67-73) 

Hz. Lut’un misafirlerine zarar geleceği konusunda telaşlanması üzerine Melekler, Hz. Lut (a.s.)’a Allah’ın elçisi olduklarını söylemişlerdir. Yoldan çıkmış bu kavmin kendisine ve ailesine zarar veremeyeceğini ona iletmişlerdir. Ancak sabaha doğru gelecek olan azaptan karısı dahil diğer tüm kavmin helak olacağını bildirmişlerdir.

Bunun üzerine Hz. Lut kendisine inananlar ve kızlarıyla birlikte geceden yola çıkarak şehri terk etmiştir. Eşi ise kendisine itibar etmemiş ve şehirde kalmıştır.

Sabaha karşı güneş doğarken büyük bir zelzele meydana gelmiştir. Sodom ve Gomore şehirlerinin üzerine balçıktan pişirilmiş taşlar yağmıştır. Hz. Lut’un içinde kendisine inanmayıp sapkınlardan olan karısı da dahil tüm Ashabül Mütefike kavmi helak edilmiştir. Küfrün, sapkınlığın ve fuhşun sonu büyük bir azapla gelmiştir. Kurtulanlar ise sadece inananlar ve sapkınkıktan yüz çevirenler olmuştur.

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.