enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Hz. Zekeriya’nın çocuk sahibi olmak için ettiği dualar

Hz. Zekeriya’nın çocuk sahibi olmak için ettiği dualar

Kur’an-ı Kerim’de ve Hadis-i Şeriflerde bize Allah’a nasıl dua etmemiz gerektiği de öğretilir. Tüm duaların kabul görmesinin anahtarıysa genellikle yürekten edilmesidir. Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.) bir hadisinde “Allah’a, kabul edileceğine gerçekten inanarak dua ediniz. Biliniz ki Allah, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalp ile yapılan duaları kabul etmez.” buyurmuştur. Kur’an’da ismi geçen peygamberlerden olan Hz. Zekeriya (A.s.) bir çocuğu olması için o kadar içten dua etmiştir ki Allah (C.C.) onun duasını geri çevirmemiştir. Hz. Zekeriya duası çocuğu olmayan çiftler için bir umut kaynağıdır. Çünkü Hz. Zekeriyya -Aleyhisselam- oldukça yaşlı ve çocuğu olması imkansızdı. Rivayetlere göre 99 yahut 120 yaşlarındaydı. Hanımı ise 98 yaşındaydı. Bu şartlarda iki insanın çocuğu olması imkansızdı. Buna rağmen Hz. Zekeriyyâ (A.s.)’ın duaları kabul oldu. Allah’tan tüm kalbiyle istediği zaman onun geri çevirmeyeceğini biliyordu. Yine de yaşlı ve kısır olmalarına rağmen çocuk sahibi olmaları onu şaşırtmış Allah’ın yüceliğine şükürler etmişti.

Hz. Zekeriya’nın çocuk sahibi olmak için ettiği dualar Kuran’ın üç farklı suresinde geçmektedir. Bu dua biz inananlar için bir yol göstericidir. Hz. Zekeriya’nın evlat sahibi olabilmek için ettiği duaların geçtiği sure ve ayetler şöyledir: Enbiya Suresi 89. Ayet, Al-i İmran Suresi 38. Ayet ve Meryem Suresi 3-6 Ayetleri. Çocuk sahibi olmak isteyenler için dua edenler Hz. Zekeriya peygamberimizin Kur’an-ı Kerim’de geçen bu dualarını olduğu gibi edebilirler. Şüphesiz ki Allah (C.C.) cömerttir; “ol” der ve olur.

Enbiyâ Sûresi 89. Ayet

Enbiya Suresi, 89. Ayet Arapçası:

وَزَكَرِيَّٓا اِذْ نَادٰى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنٖي فَرْداً وَاَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثٖينَۚ

Türkçe okunuşu: 

“Ve zekeriyyâ iz nâdâ rabbehu rabbi lâ tezernî ferden ve ente hayrul vârisîn(vârisîne).”

Hz. Zekeriya’nın evlat sahibi olmak için ettiği dua:

Anlamı (Meali): 

Zekeriyyâ’yı da an! Hani o, rabbine şöyle niyaz etmişti: “Rabbim! Geride kalanların en hayırlısı sensin, yine de sen beni yalnız (çocuksuz) bırakma!”

Hz. Zekeriya peygamberin çocuk sahibi olmak için yaptığı dua

Allah Teâlâ, Hz. Zekeriya’nın nasıl dua ettiğini ve duasının kabul oluşunu kullarına şöyle bildirmektedir:

Enbiyâ Sûresi 90. Ayet

Enbiya Suresi, 90. Ayet Arapçası: 

Türkçe okunuşu:

“Festecebna leh, ve vehebna lehu yahya ve aslahna lehu zevceh, innehum kanu yusariune fil hayrati ve yed’unena regaben ve reheba, ve kanu lena haşiin.”

Anlamı (Meali): 

“Bunun üzerine çağrısına karşılık verdik. Ve kendisine Yahya’yı armağan ettik. Ve onun için eşini ıslah ettik. Onlar hayırlarda yarışıyor, umarak ve endişe ederek Bize yalvarıyorlardı. Ve Bize karşı içtenlikle saygı duyuyorlardı.”

Âl-i İmrân Sûresi 38. Ayet

Ali İmran Suresi, 38. Ayet Arapçası:

Türkçe okunuşu: 

“Hunalike dea zekeriyya rabbeh, kale rabbi hebli min ledunke zurriyyeten tayyibeh, inneke semiud dua”

Al-i İmran Suresi Türkçe anlamı (meali): 

Âl-i İmrân, 3/38: Orada Zekeriya, Rabb’ine dua etti: “Rabb’im! Bana katından iyi bir nesil bağışla. Kuşkusuz, Sen duayı işitensin.” 

Meryem Sûresi 3,4,5 ve 6. Ayetleri

Hz. Zekeriya (a.s.), Allah’ın Hz. Meryem‘e eşi olmadan bir çocuk verdiğini gördü. Allah’ın isterse yaşlı sterse kısır olsunlar dilerse kendilerine de bir çocuk verebileceğini düşündü ve Allah’a, evlat sahibi olmak için şöyle dua etti:

“Ey Rabbim! Kemiklerim zayıfladı, saçlarım ağardı. Sana yaptığım dua sayesinde daha önce hiç bedbaht olmadım. Doğrusu ben, arkamdan iş başına geçecek olan yakınlarımdan endişe ediyorum. Karım da kısırdır. Tarafından bana bir veli (oğul) ver. Ki, bana vâris olsun; Yakup hanedanına da varis olsun. Rabbim, onu rızana lâyık kıl.” Meryem 19/3-6

Hz. Yunus peygamberin balığın karnında ettiği dua

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.