sözlük

Tevekkül nedir? Tevekkül etmek nasıl olur?

Tevekkül, Arapça kökenli dinî ve tasavvufî bir kelimedir. Vekl kelimesinden türetilmiştir. Arapça’da التوكّل bu şekilde yazılır. Tevekkül kelimesinin sözlük anlamıgüvenme, inanma, birine işini havale etme” demektir. İslami anlamda tevekkül; Allah’a güvenme, yalnız ona sırtını dayama anlamına gelir. Kader inancıyla ilişkilidir. İnsanın kendinisini tamamen Allah’a teslim etmesini, nasip olan rızkında ve tüm işlerinde Allah’ı kefil bilmesini ve yalnızca Allah’a güvenmesini ifade eder. Tevekkül etmek ruha şifadır. İnsana sınırlarını gösterir, kibrini kırar ve yeise düşmemesini sağlar.

İmam Gazali, dini açıdan Tevekkül‘ün ne olduğunu çok güzel açıklamıştır:

“Tevekkül; Bütün dünya bir araya gelip engellese dahi Allah’ın senin için takdir ettiği şeyin sana ulaşacağına,
Bütün dünya bir araya gelip sana yardıma çalışsa bile Allah’ın senin için takdir etmediği bir şeyin sana ulaşmayacağına inanmaktır.”

İmam Gazali, Tevekkül.

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

The Latest

To Top