enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Vesile: Hz. Muhammed’in cenneteki makamı

Vesile: Hz. Muhammed’in cenneteki makamı

Vesile, Cennet’te bir makam adıdır. Vesile makamı üzerinde daha üst bir makam yoktur. Allah’ın kullarından sadece bir tanesi bu makama erişecektir. Hz. Muhammed (sav) cennetteki makamının Vesile olduğunu aktarmıştır. Vesile sözlükte “sebep, bahane, elverişki durum, fırsat” anlamlarına gelmektedir. El-Vesilebir büyüğe yaklaşmayı sağlayan vasıta, aracı” demektir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) hadisi şeriflerinde vesile makamını tam anlamıyla şöyle anlatılmıştır:

“Müezzini işittiğiniz vakit siz de onun dediğini deyin. Sonra bana salavât getirin. Çünkü her kim bana bir defa salavat getirirse, Allah ona o salâvat sebebiyle on defa salât eyler. Sonra Allah’dan benim için vesileyi isteyin. Zira vesile cennette bir makamdır ki Allah’ın kullarından yalnız bir tanesine lâyıktır. Umarım ki; o bir kişi de ben olayım. Şimdi her kim benim için vesileyi isterse, ona şefaatim vâcib olur.” (Müslim, Salat, 7)

“Vesile, Allah nezdinde kendisinden daha üstünü bulunmayan bir derecedir. O halde Allah’tan bana vesile makamını bağışlamasını dileyin.” (Kenz’ul Ummal, 39071)

“Hz. Peygamber şöyle buyurmuştur: ‘Allah’tan benim için bir şey istediğinizde vesile makamını dileyin.’ Biz Allah Resulü’ne (s.a.a) vesile makamını sorunca ‘Vesile makamı benim cennetteki makamımdır’ buyurdu.” (İlel’uş Şerayi, 164/6)

Hz. Ali (a.s) “Ey İnsanlar! Allah-u Teâlâ, Peygamber’i Muhammed’e (s.a.a) vesile makamını vaad etmiştir ve onun vaadi doğrudur. Allah sözüne asla aykırı davranmaz. Bilin ki vesile makamı cennet makamlarının en yücesi, yakınlaşma yüceliklerinin zirvesi ve arzuların son noktasıdır.” (el-Kafi, 8/24/4)

Peygamberimiz için vesileyi istemek

Ehli sünnete göre şefaat haktır. Mahşerde Hz. Muhammed’in (sav) şefaat yetkisi vardır. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde “Her Peygamberin bir duası vardır. Ben ise, inşaallah duamı kıyamet gününde ümmetime şefâat etmek için saklamak istiyorum.” buyurmuştur. (Buhârî, Daavât, 1) O hâlde Hz. Muhammed (asm)’in şefaatine nail olmak ne büyük bir nimettir. Peygamber Efendimiz bu büyük nimetten faydalanmamız için ümmetine yollar göstermiştir. Bunlardan biri de zaten onun olan makam için onun olmasını dilemektir.

İmam Buhari, Hz. Peygamber’in hadisi şerifinde bahsettiği vesileyi istemek nasıl olmalıdır? konusunu açıklamıştır.

Hz. Câbir (r.a.) anlatıyor: “Resûlullah (asm) buyurdular ki: “Ezanı işittiği zaman kim: ‘Allâhümme Rabbe hâzihi’dda’veti’ttâmme ve’ssalâti’lkâime âti Muhammedeni’l-Vesîlete ve’lfadîlete veb’ashu makâmen mahmûdeni’llezî va’adtehu. (Ey bu eksiksiz davetin ve kılınan namazın sahibi! Muhammed’e Vesîle’yi ve fazîleti ver. O’nu, va’adettiğin -bir rivayette va’adettiğin üzere- makam-ı Mahmûd üzere ba’s et (dirilt)’ derse, ona kıyâmet günü mutlaka şefaatim helal olur.” (Buhârî, Ezân: 8; ayrıca bkz. Ebû Dâvud, Salât: 28; Tirmizî, Salât: 157; Nesâî, Ezân: 38; İbnu Mâce, Ezân: 4)

İlk ezanın ortaya çıkış hikayesi

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.