enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

İlk savaş ve ilk zafer: Bedir Savaşı

İlk savaş ve ilk zafer: Bedir Savaşı

Bedir Savaşı Hz. Muhammed’in ilk savaşı olarak bilinmektedir. Hz. Muhammed’in ilk savaşı hangisidir sorusunun cevabıdır. Bu savaş, Mekkeli gayrimüslümlere karşı kazanılan ilk zafer olarak tarihe geçmiştir.

Mekke ile Medine arasında bulunan Bedir kasabası, Mekke’den Medine’ye ya da Medine’den Mekke’ye gidenlerin konakladığı yerlerden biriydi. Bedir’de yaşayanlar, buradan geçen kervanlara ev sahipliği yaparak geçimlerini sağlardı. Bir diğer geçim kaynakları ise her yıl Zilkade ayında yapılan panayırdı. Hz. Muhammed müşriklerle çatışmak için Bedir’e 3 kez gelmiştir. Bunlardan ilki Bedir Savaşı’dır. Bedir Savaşı’nın yapıldığı dönemde savaşmak yasaktı. Ancak bu yasağa uymayan Mekkeli gayrimüslümler Müslümanlara devamlı saldırıyordu.

Bedir Savaşı Ne Zaman Yapıldı?

Bedir Savaşı tarihi 13 Mart 624’tür. Bu tarih aynı zamanda Ramazan’ın 17’si olup, hicretin ikinci yılına tekabül etmektedir. Hicretin 2. yılında cihaz izni çıkınca Müslümanlar kendilerini savunabilmek için Bedir kuyularına ilerlemiş ve müşriklerle çatışmaya başlamıştır.

Müslümanlar Mekke’den Medine’ye hicret ederek orada yerleşince müşrikler bu durumu hazmedememiş ve Müslümanları dağıtmak için onlara sürekli saldırmaya başlamışlardır. Hicret başlamadan önce İbn Übey isimli kabile reisi Medine’de krallığını ilan etmek üzereydi. Ancak akrabaları ve desteklerinin çoğu Müslümandı ve Hz. Muhammed’i Medine’ye çağırmışlardı. Hz. Muhammed’in Medine’ye gelmesiyle bir İslam devleti kuruldu. Bu durum İbn Übey’in hoşuna gitmemiş ve Mekkeli müşriklerle birlik olarak hem Hz. Muhammed’i öldürmek hem de İslam devletini yıkmak için planlar kurmaya başlamışlardır.

Mekkeli müşriklerin birleşmesini haber alan Müslümanlar saldırı hazırlıkları içine girmişlerdir. Tedbir amaçlı Medine-i Münevvere’nin etrafına küçük müfrezeler gönderildi. Bu küçük birlikler sayesinde Medine-i Münevvere’nin güvenliği sağlanmış oluyordu.

Bedir Savaşı Kimler Arasında Yapılmıştır?

Bedir Savaşı Mekkeli gayrimüslümler ile Müslümanlar arasında yapılan bir muharebedir. Mekkeli gayrimüslümlerin başında Ebu Süfyan vardır. Müslümanlar ise Hz. Muhammed’in komutasında savaşmışlardır.

Ebu Süfyan komutasındaki birlikler çok kez Medine-i Münevvere yakınlarına birlikler göndererek Müslümanlara zararlar vermiştir. Ebu Süfyan’ın ortaklığıyla kurulan ve Suriye’den Mekke’ye gidecek bir kervan, Müslümanlara son darbeyi vurmak için harekete geçmiştir. Bunun haberini duyan Hz. Muhammed, kervanın Mekke’ye gitmesini engellemek istemiştir. Resulullah’ın bu hareketi Ebu Süfyan tarafından öğrenilmiş ve Ebu Süfyan Kureyş’ten yardım istemiştir.

Ebu Cehil kumandasında Kureyş’teki kabilelerin tüm kollarından 1000 kadar kişi toplanmıştır. Bu kişiler Mekke’den yola çıkmışlardır. Resullulah’ın amcası Ebu Leheb hasta olduğundan kendisi yerine bir asker göndermiştir. Müşriklerin ordusunda 700 deve, 100 at; Müslümanların ordusunda ise yalnızca 70 deve, 2 at ve 305 kişi vardı.

Bedir Savaşı Nerede Yapıldı?

17 Ramazan 624 tarihinde hem Mekkeli müşriklerin ordusu hem de Müslümanların ordusu Bedir kasabasına doğru yola çıkmıştır. Müslümanlar Bedir kuyularına Kureyşliler’den önce varmıştır. Bu kuyulardan kendilerine en yakın olan kuyuyu bırakmışlar ve diğerlerini kumla kapatarak müşriklerin suya ulaşamamasını sağlamışlardır. Ancak sonradan peygamberimizin kararıyla açık bırakılan kuyudan müşriklerin su almalarına izin verilmiştir.

Bedir Savaşı’nı Kim Kazandı ve Bedir Savaşı’nda Kaç Kişi Öldü?

Arapların geleneklerine göre savaşın başlatılması için meydana çıkılırdı. Bu amaçla Kureyş kafirlerinden Esved ile Müslümanlardan Hz. Hamza meydana çıkmıştır. Hz. Hamza Esved’i öldürünce Kureyşliler Utbe ile kardeşi Şeybe ve Şeybe’nin oğlu Velid’in oğlunu meydana çıkarmışlardır. İslam ordusu ise Ubeybe b. Haris, Hz. Hamza ve Hz. Ali çıkarmıştır. Bu çatışmada Ubeybe b. Haris şehit olmuş, Hz. Hamza ile Hz. Ali ise hasımlarını öldürmüşlerdir. İkindiye doğru Bedir Savaşı, Müslümanların kesin zaferiyle sonuçlanmıştır.

Müşriklerden Ebu Cehil başta olmak üzere 70 kişi öldürülmüştür. Müslümanlar ise 14 şehit vermişlerdir. Savaşta toplam 84 kişi ölmüştür. Mekkeli müşriklerin ileri gelenlerinin çoğu hayatını kaybetmiştir. Müşriklerden 70 kadar kişi de esir alınmıştır.

Bedir Savaşı’nın Sonuçları Nelerdir?

Bu savaş Müslümanlar için son derece önemlidir. Çünkü İslam ordusunun Hz. Muhammed komutanlığında müşriklere karşı kazandığı ilk zaferdir. Bedir Savaşı ile Hz. Muhammed’in nüfuzu artmış ve çok sayıda kişi Müslüman olmak istemiştir. Medine’deki putperest kişiler dahi Müslüman olmaya ve İslam’ı kabul etmeye başlamışlardır.

Bedir Savaşı’nda alınan esirler ve elde edilen ganimetlerle ilgili kararlar, İslam savaş hukukunun temellerinin atılmasını sağlamıştır. Esirlerin bazıları fidye vererek serbest bırakılırken, esirlerden okuma yazma bilenler ise fidye vermek yerine Medinelilere okuma yazma öğreterek serbest bırakılmışlardır.

Bu savaşta mağlup olan Mekkeli müşriklerin Arap yarımadasındaki itibarları yerle bir olmuştur. Bedir’de bulunan su kuyularının ve Şam ticaret yollarının tüm idaresi Müslümanlara geçti.

Bedir Savaşı Hangi Surede Geçer?

Kur’an-ı Kerim’de Bedir Savaşı pek çok ayette geçmektedir. Bu ayetler; Hacc, Al-i İmran, Nisa ve Enfal sürelerinde geçer. Ayetlerden bir kaçı şu şekildedir;

  • “Zulme uğrayan ve kendilerine savaş açılan müminlere, Allah tarafından cihad izni verilmiştir. Şüphesiz, Allah’ın onlara yardım etmek için gücü yeter.” (Hac 39)
  • “Yemin olsun ki siz çok güçsüzken Allah size Bedir’de yardım etti. O halde Allah’a karşı gelmekten sakın ve şükretmeyi ihmal etme.” (Al-i İmran 123)
  • “Ey müminler! Düşmana karşı tedbirinizi alın. Küçük birlikler halinde ya da toplu olarak savaşmaya gidin.” (Nisa 71)
  • “Rabbin meleklere vahyetmiş ve şöyle demişti: “Şüphesiz Ben sizinle beraberim. Müminlere sağlamlık katar, inanmayanların kalbine amansız bir korku salarım. O halde ey müminler! Onların boyunlarının üstüne, ayaklarına ve tüm parmaklarına vurun.” (Enfal 12)
  • “Baskı ve şiddet tamamen bitinceye ve din tamamıyla Allah’ın olana kadar müşriklerle savaşmaya devam edin. Eğer küfürden dönerlerse ve bana iman ederlerse, şüphesiz ki Allah onların her yaptığını hakkıyla görür.” (Enfal 39)

Sonuç olarak Bedir Savaşı, Hz. Muhammed’in ilk savaşı olması ve diğer yönleri bakımından İslam tarihinde önemli bir yer tutar. Bu savaşla İslam birlikleri güçlenmiş ve Müslümanların sayısı giderek artmaya başlamıştır.

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.