enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

Sabah namazı kılınışı… Sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı kılınışı… Sabah namazı nasıl kılınır?

Sabah namazı farz namazlardandır. Sabah namazı ne zaman kılınır? Güneş doğmadan önce ya da imsak vaktinde kılınır. Sabah namazının saati “fecr-i sadık” denilen ikinci fecrin doğmasından yani tan yerinin ağarmaya başlamasından güneşin doğuşu öncesine kadar olan süredir. Takvime bakıldığında sabah namazı İmsak vakti ile Güneş arasında kalan zamandır.

Sabah Namazı kılınışı

Sabah namazı kaç rekattır? Toplam 4 (dört) rekattır. 4 rekat olan sabah namazı ikisi sünnet ikisi farzdır. Sabah namazının farzı 2 (iki) rekattır. Sabah namazının önce sünnet olan 2 rekatı sonra da farz olan diğer 2 rekatı kılınır. 2 (iki) rekatlı tüm namazların kılınışı niyetleri hariç aynıdır. Sünnet kılınırken “sünnetine” farz kılınırken “farzına” diyerek niyet edilir. Sabah namazı farzında zammı sureleri uzun okumak sünnettir.

Sabah namazını kadınlar ve erkekler farklı mı kılar?

Namazın farzı, vacibi ve sünneti kadınlarda da erkeklerde de aynıdır. Bunlar temel konulardır ve herhangi bir değişiklik söz konusu değildir. Namazda İftitah tekbiri, kıyam, kıraat, rükû vb. farzlar hanımlarda da erkeklerde de farzdır. Ancak bazı yerlerde şekil olarak farklılıklar vardır. Kadınlar iftitah tekbirinde ellerini omuz veya göğüs hizasına kadar kaldırırlar. Elleri sağ el sol elin üzerinde olacak şekilde göğüs üzerinde birleştirirler. Rükûya tam eğilmezler. Secdede kollar erkekkerdeki gibi açık değildir. Ayaklar parmaklar üzerinde dik durur. Karınlarını uyluklarının üzerine koyarlar.

Sabah namazının sünneti nasıl kılınır?

Sabah Namazı sünnetinin kılınışı

2 rekattır. Abdest alınır ve kıbleye yönelinir. Euzü besmele çektikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya” diyerek niyet edilir. Ardından ellerin başın iki yanına kaldırılarak yapılan namaza başlama tekbiri yani “İftitah Tekbiri” getirilir ve namaza başlanır. (Kadınlar yukarıda bahsettiğimiz gibi elleri göğse kadar getirerek iftitah tekbiri alır.)

Kıyamda (ayakta) eller göbeğin altında sağ el sol elin üstünde olacak şekilde bağlı halde durulur ve burada kıraat yapılarak ayetler okunur. (Kadınlar yukarıda bahsettiğimiz gibi elleri sağ el sol elin üstünde olacak şekilde göğüs üstünde bağlar) Önce “Sübhaneke” sonra “Fatiha” daha sonra da “zammı sure” okunur. Zammı sure, Fatiha Suresi’nden sonra okunan kısa sureler için kullanılan bir tabirdir. Çoğunlukla zammı sure olarak Kur’an-ı Ketim’in son kısmındaki sureler okunur. Mesela, Kevser Suresi burada okunabilir.

Zammı sure okunduktan sonra “Allahu Ekber” denilerek rükûya gidilir. Yani elleri dizlere dayayarak öne doğru eğilir. Rükûda üç kere “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” denilip “Allahu Ekber” denilerek doğrulunur. Doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh” tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” denilerek  “Allahu Ekber” ile birlikte secdeye gidilir. Secde alın, el içleri başın yanında olacak şekilde, dizler ve ayak parmakları yere getirilerek yapılır.

Secdede 3 kez “Sübhane rabbiyel a’lâ” denilir; “Allahu ekber” ile birlikte eller dizlere çekilerek hafif oturma haline doğru kalkılır ve yine “Allahu ekber” denilerek 2. defa secdeye gidilir. Yine 3 defa “Sübhane rabbiyel a’lâ” söylendikten sonra “Allahu ekber” denilerek ayağa (kıyama) kalkılır ve eller göbeğin altında birleştirilir.  Böylece 1. rekat bitirilmiştir.

(Namaz Bilgi Kartı) Sabah namazı kaç rekat ve nasıl kılınır?

2. rekata Besmele çekilip Fatiha Suresi okunarak başlanır. Fatiha’dan sonra amin denilir. Yine zammı sure okunur. Sünnet namazlarında yani nafile namazlarda bir sure iki defa okunabilir. Ama farz namazlarında bir sureyi iki defa okumak mekruhtur. O yüzden eğer sünnet kılınıyorsa yine Kevser Suresi’ni okunabilir ancak farzsa burada farklı bir sure okunmalıdır. Mesela, İhlas Suresi okunabilir. “Allahu Ekber” denilerek rükûya gidilir; 3 (üç) defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” söylenir. “Allahu ekber”le doğrulunur.

Doğrulurken yine “Semi Allahu li-men hamideh” ve tam doğrulunca “Rabbenâ leke’l hamd” denilir ardından  “Allahu Ekber” tekbiriyle secdeye varılır. Burada ilk rekatta olduğu gibi yine 2 kez secde edilerek 3 defa “Sübhane rabbiyel a’lâ” denilir ve Ka’de yani oturulur. Oturulunca Ettehiyyâtu, Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ” duaları okunur. Duların ardından baş önce sağa omza “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” sonra sol omza “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” denilerek selam verilir. Böylelikle namaz tamamlanmıştır.

Sabah Namazı sünneti 1.Rekat

Euzu-besmele: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.
Niyet: Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini kılmaya
İftitah tekbiri: Allah-u Ekber
Sübhaneke: “Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk *) ve lâ ilâhe ğayruk.”
Euzü-besmele: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.
Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim /Elhamdulillâhi rabbil’alemin/ Errahmânir’rahim/
Mâliki yevmiddin/ İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în/ İhdinessirâtal mustakîm/ Sirâtallezine en’amte aleyhim/ Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (amin)
Kur’an’dan bir sûre: Kevser Suresi (İnna a’taynakelkevser/ Fesalli lirabbike venhar/ İnne şanieke hüvel’ebter.)
Rükû: Sübhâne Râbbiye’l-Azim (3 kez)
Secde: Sübhane rabbiyel a’lâ  (3×2 kez)
Kıyam

Sabah Namazı sünneti 2. Rekat

Ayağa kalkarak kıyama durulur.
Euzu besmele
Fatiha Suresi
Kur’dan bir sûre: İhlas Suresi (Kul hüvellâhü ehad/Allâhüssamed /Lem yelid ve lem yûled/ Ve lem yekün lehû küfüven ehad)
Rükû: Sübhâne Râbbiye’l-Azim (3 kez)
Secde: Sübhane rabbiyel a’lâ  (3×2 kez)
Ka’de (Oturuş): Ettehiyyatü Duası (Ettehiyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.) Allahümme Salli Duası (Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdün mecîd.) Allahümme Barik (Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.) Rabbena Duaları (Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.)
Selam: “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyererek sağa ve sola selam.

Sabah Namazının farzı nasıl kılınır?

Sabah namazının farzı tıpkı sünnetteki gibi kılınmaktadır. 2 rekattır. Ancak niyet ederken sünneti yerine farzına denilerek niyet edilir. “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya” Ayrıca erkekler yalnızken ya da cemaatle namaz kılacakları zaman kamet getirirler. Kametten sonra euzu besmele çekilir. Niyet edilir. İftitah Tekbiri getirilir. “Subhaneke” okunur. Euzü besmele çekilip Fatiha okunur. Ardından Zammı sure okunur. Yine Kevser suresi olabilir. Rükûya ve secdeye gidilir. Böylece İlk rekat bitmiş olur.

2. rekatta aynı şekilde ayağa kalkılır. Fatiha okunur. Zammı sure okunur. Bu yine İhlas suresi olabilir. Sünnette anlattığımız gibi rükû ve secde yapılır. Oturulur. “Ettehiyyâtu, Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ” okunur. Selam verilerek namaz bitirilir. Bu sırada “Allahümme entesselâmü ve minkes-selâmü tebârekte yâ zel-celâli vel-ikrâm” diyerek dua edilebilir.

Sabah Namazı farzının 1.Rekatı

Euzu-besmele: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.
Niyet: Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının farzını kılmaya
İftitah tekbiri: Allah-u Ekber
Sübhaneke: “Subhânekellâhumme ve bi hamdik ve tebârekesmuk ve teâlâ cedduk (ve celle senâuk *) ve lâ ilâhe ğayruk.”
Euzü-besmele: Euzübillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim.
Fatiha Suresi: Bismillahirrahmanirrahim /Elhamdulillâhi rabbil’alemin/ Errahmânir’rahim/
Mâliki yevmiddin/ İyyâke na’budu Ve iyyâke neste’în/ İhdinessirâtal mustakîm/ Sirâtallezine en’amte aleyhim/ Ğayrilmağdûbi aleyhim ve leddâllîn (amin)
Kur’an’dan bir sûre: Kevser Suresi (İnna a’taynakelkevser/ Fesalli lirabbike venhar/ İnne şanieke hüvel’ebter.)
Rükû: Sübhâne Râbbiye’l-Azim (3 kez)
Secde: Sübhane rabbiyel a’lâ  (3×2 kez)
Kıyam

Sabah Namazı farzının 2. Rekatı

Ayağa kalkarak kıyama durulur
Euzu besmele
Fatiha Suresi
Kur’dan bir sûre: İhlas Suresi (Kul hüvellâhü ehad/Allâhüssamed /Lem yelid ve lem yûled/ Ve lem yekün lehû küfüven ehad)
Rükû: Sübhâne Râbbiye’l-Azim (3 kez)
Secde: Sübhane rabbiyel a’lâ  (3×2 kez)

Ka’de (Oturuş): Ettehiyyatü Duası (Ettehiyyâtu lillâhi ve’s-salevâtu ve’t-tayyibâtu esselâmu ‘aleyke eyyuhe’n-nebiyyu ve rahmetullâhi ve berakâtuhû esselâmu ‘aleynâ ve ‘alâ ‘ıbâdillâhi’s-salihîn. Eşhedu en lâ ilâhe illallâh ve eşhedu enne Muhammeden ‘abduhû ve rasûluh.) Allahümme Salli Duası (Allâhümme salli ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ salleyte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahîm. İnneke hamîdün mecîd.) Allahümme Barik (Allâhümme bârik ‘alâ Muhammedin ve ‘alâ âli Muhammed. Kemâ bârakte ‘alâ İbrahîme ve ‘alâ âli İbrahim. İnneke hamidün mecîd.) Rabbena Duaları (Rabbenâ âtinâ fi’d-dünyâ haseneten ve fi’lâhirati haseneten. Ve kınâ ‘azâbe’n-nâr.)
Selam: “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” diyererek sağa ve sola selam.

“Allahümme entesselâmü ve minkes-selâmü tebârekte yâ zel-celâli vel-ikrâm” diyerek dua edilir. Namaz sonrası tespihta geçilebilir.

Namaz sonrası tesbihat nasıl yapılır? Neler okunur?

Sabah Namazı kılınışı resimli anlatım (Erkek)

Sabah namazı kılınışı 1. Rekat

Euzü besmele çektikten sonra “Niyet ettim Allah rızası için bugünkü sabah namazının sünnetini ya da farzını kılmaya” diyerek niyet edilir.

Sabah namazı kılınışı resimli

Ellerin başın iki yanına kaldırılarak yapılan namaza başlama tekbiri “İftitah Tekbiri” yapılarak namaza başlanır.

İftitah tekbiri

Kıyamda eller göbeğin altında sağ el sol elin üstünde olacak şekilde bağlıdır. Kıraat yapılarak ayetler okunur. Sırayla “Sübhaneke” ve “Fatiha” okunur. Ardından Kur’an-ı ketim’den bir sûre okunur. (Zammı sure okunur. Zammı sure, Fatiha Suresi’nden sonra okunan kısa sureler için kullanılan bir tabirdir. ) Örneğin; Kevser Suresi burada okunabilir.

Sabah namazı kıyamda resimli

Allahu Ekber” denilerek rükûya gidilir. Rükûda üç defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim”, “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” denilir. Ardından “Allahu Ekber” denilerek kalkılır.

Sabah namazı kılınışı rükû

Rükûdan doğrulurken “Semi Allahu li-men hamideh” tam doğrulunca ise “Rabbenâ leke’l hamd” denilerek “Allahu Ekber” ile birlikte secdeye gidilir.

Rükûdan doğrulurken ne denir?

Secdede 3 kez “Sübhane rabbiyel a’lâ”, “Sübhane rabbiyel a’lâ”, “Sübhane rabbiyel a’lâ” denilir.

Sabah namazı kılınışı secde resimli

Allahu Ekber denilerek. Eller dizlere çekilerek kısa oturulur ve tekrar secdeye gidilir. 

Sabah namazı resiml

Secdede tekrar üç defa “Sübhane rabbiyel a’lâ”, “Sübhane rabbiyel a’lâ”, “Sübhane rabbiyel a’lâ” denilir ve ayağa kalkılır.

Namaz kılarken secdede ne denir?

Sabah namazı kılınışı 2. rekat

Besmele çekilir. Fatiha Suresi okunur. Zammı sure okunur. Sünnet namazlarında bir sure iki defa okunabilir fakat farz namazlarında bir surenin iki defa okunmadı mekruhtur. O yüzden eğer sünnet kılınıyorsa yine Kevser Suresi  okunabilir. Farzsa burada farklı bir sure okunmalıdır. Mesela, İhlas Suresi okunabilir.

Namaz kılınışı

“Allahu Ekber” denilerek rükûya gidilir; 3 (üç) defa “Sübhâne Râbbiye’l-Azim” söylenir.

Doğrulurken yine “Semi Allahu li-men hamideh” ve tam doğrulunca “Rabbenâ leke’l hamd” denilir ardından “Allahu Ekber” tekbiriyle secdeye varılır.

Secdede 3 kez “Sübhane rabbiyel a’lâ” denilir.

 

“Allahu ekber” ile birlikte eller dizlere çekilerek hafif oturma haline doğru kalkılır.

Ardından tekrar secde edilir. 3 defa “Sübhane rabbiyel a’lâ” denilir. Oturuşa geçilir.

Oturuşta, Ettehiyyâtu, Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ” duaları okunur.

 

Dulardan sonra baş önce sağ omuzdan doğru “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” sonra sol omuzdan doğru “Es selâmu aleyküm ve rahmet’ullah” denilerek selam verilir. Böylelikle namaz biter.

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.