enflasyonemeklilikötvdövizakpchpmhp

El Muizz ne demek? Ya Muizz fazileti ve anlamı

El Muizz ne demek? Ya Muizz fazileti ve anlamı

El-Muizz

El Muizz esması dilediği kuluna izzet bahşeden, aziz, değerli kılan, şereflendiren ve ağırlayan anlamına gelir.

El Müizz isminin Arapça yazılışı:
-El-Muiz : المعز
-Yâ Mü’îzz : يَا مُعِزُّ
şeklindedir.

İmam Buhari, Sahih’inde Ebu Hureyre’den -Allah ondan râzı olsun- rivâyet ettiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Allah’ın biri hariç yüz ismi vardır . Onların mânâlarını bilmek ve anlatılanlarla amel etmek, Allah’ın bir olduğunu bilmek, O’na şirk koşmamayı, yalnız O’na kulluk etmeyi ve O’nun rezzak olduğunu bilerek, rızkın Allah’ın elinde olduğunu bilmeyi gerektirir.”

Allah’ın güzel isimlerini zikretmekteki amaç bu isimlerin faziletlerinden faydalanmaktır. Bunun yanı sıra İbn Uthaymin’inde bildirdiği gibi maksat Allah’ın güzel isimlerini yazmak değil, onlara ibadet etmek, hepsini anlamaktır. Onlarla Allah’a yalvarmaktır.

Allah’ın isimlerini tespih etmenin üç şekli vardır:

-Allah’ın isimlerinin anlamlarını ve önemini anlamak,
-Onlarla yani Esmaül Hüsnalar ile birlikte dua etmek,
-Onların sayılarını ve sözlerini çekmek.

Allah’ın isimlerine iman şu şekilde tanımlanır:

Müslüman bir insan Allah’ın selamet, mü’min, hâkim, sevgili, kudretli olduğuna inanır. Allah’ın her şeyin üstünde olduğunu bilir. Allah’ın sıfat ve isimlerinin tasdik edilmesi tevhidi yerine getirmektir. Tevhid, Allah’ın isim ve sıfatları konusunda şirki reddetmektir. İmanın temel şartı Allah’a ortak koşmamak olduğuna göre, Allah’ın isimlerine iman etmek, onları zikretmek, onlarla dualar etmek Allah’ın rızasına mazhar olmaktır. Bu ulvi mazhariyet iki dünyanın da kapılarının kullara açılması demektir. Kul, Allah’ın isimlerini zikrettikçe, anlamlarını öğrendikçe ve sırlarına vakıf oldukça Allah’ın ne kadar güçlü olduğunun da farkına varır. Emirlerine uyar, yasaklarından uzak durur.

Allah’ın isimleri ile dua edilmesi Kur’an-ı Kerim’de emredilmiştir. Kul nerede ve nasıl olursa olsun gerek kalben gerek zihnen gerekse dille Allah’ı zikretmelidir. Tabii ki Allah’a isimleri dışında dua etmek de caizdir ancak Esmaül Hüsnalarla dua etmek daha hayırlı olmasının yanında cevaba da daha yakındır.

“En güzel isimler Allah’ındır; siz O’na bu isimlerle dua edin. O’nun isimleri konusunda haktan sapanları kendi hallerine bırakın. Çünkü onlar, yaptıklarının cezasını çekeceklerdir.” Araf Sûresi, 180. Ayet

Ya Muizz anlamı

El Muizz esmasının anlamı

Bu yazımıza konu Allah’ın 99 ismi-i şerifinden biri olan El-Muizz isminin anlamı; üstün kılan, izzet ve şeref bahşeden, mülkü dilediği kuluna veren demektir. Bütün izzet ve şerefler Allah Teâlâya aittir. Şeref, onur ve zenginlik veren de Allah’tır. Kul bunları Allah’tan istemelidir.

El Muizz esması ne zaman, nasıl ve kaç adet çekilmelidir?

Öncelikle Allah’ın isimleri dilenildiği kadar sayısız okunabilmektedir. Bunun herhangi bir sınırlaması yoktur. Yine aynı şekilde esmalar istenildiği zaman zikredilebilir. Ancak esmaların belli sayılarda ve şekillerde çekilmesinin faydalı olduğuna inanılır. Keza namaz sonrası yapılan tespihat da sayıyla yapılır. Alimler esmaların bir doktor reçetesi gibi olduğunu ve bir alime danışmadan sayılarla çekilmemesi gerektiğini de aktarırlar. O yüzden burada vereceğimiz bilgiler tamamen yaygın olan bilgilerdir. Kişiye özgü değildir. Bu konuda bilgisine güvendiğiniz bir alime danışmanız sizler içim daha faydalı olacaktır.

Not: El-Muizz esması “El Muizz” ya da “Ya Muizz” şeklinde tespih edilebilir.

El-Muizz esmasının ebced değeri, zikir sayısı:

Ebced değeri ve zikir sayısı: 117
Zikir günü: Pazar
Zikir saati: Güneş (Sabah güneş doğarken ve ikindi sonrası)

El-Muizz esmasının özellikleri, fazileti ve faydaları:

El-Muizz esmaül hüsnasını Cuma ve Pazartesi geceleri, akşam namazından sonra okuyanlar, korktukları şeylerden emin olurlar ayrıca saygısı ve korkuları yanlızca Allah’a karşı olur. Aynı zamanda heybet ve hürmet sahibide olurlar.

Cuma gecesi veya akşam namazından sonra “El- Muizz” ism-i şerifini 40 defa okuyan kimsenin Allahü Teala onun üstünlüğünü insanlara gösterir.

Her gün 117 kere “Ya Muizz, Ya Zel celâli ve’l-İkrâm celle celâlühû” esmalarını okuyan kişi her işinde başarılı olur.

Hem dünyada hem de ahirette aziz ve güçlü olmak isteyen kişi beş vakit namazlardan sonra 117 kere “Ya Muizz celle celâlühû” zikrine devam etmelidir. Allah’ın izniyle bu istekleri cevap bulur.

Hasetten ve zulümden korunmak için 570 defa “El- Muizz” ism-i şerifini okuyup secdeye varan kimsenin duası -Allah’ın izniyle- kabul olunur.

Ya Muizz” esmasını her gün okuyan kişi haklı davalarını kazanır. Haksızlığa uğradıysa Allah onun hakkını teslim eder. Herkes tarafından sevilip sayılır.

Bir kimse dünya ve ahrette güçlü, kuvvetli, kadrinin yücelmesini isteyorsa “Yâ Muiz” zikrini devamlı çekmelidir.

Dünya ve ahirette aziz ve izzet sahibi olmak, insanların yanında sevilmek ve daha sevimli olmak ve her türlü fenalıklardan korunmak için, “Ya Muizzü Celle Celalühü” ism-i şerifi 117 kere okunur.

Hiçbir şeyden korkmamak, korkusuz olmak için veya dünyevi korkulardan emin olup onlardan arınmak için “Yâ Muizz” ism-i şerifi çokça zikretmelidir.

Rivayetlerde nakledildiğine göre, Hacı Bayram Veli Hazretleri (kuddise sirruh) herhangi bir saat gözetmeden 43 yıl boyunca “El-Muizz” zikrine devam etmiştir. Allah dostlarının da yaptığı gibi zikrin zamanı yoktur. İstenilen zamanda zikre devam edilir.

Er-Rahman: Sonsuz merhametiyle ihsanda bulunan

El Muizz ile ilgili ayetler

Kuran-ı Kerim’de geçen El Muizz ile ilgili ayetler

Âli İmrân Suresi 26: Kulillâhumme mâlikel mulki tû’til mulke men teşâu ve tenziul mulke mimmen teşâ’(teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’(teşâu, bi yedikel hayr(hayru), inneke alâ kulli şey’in kadîr(kadîrun).

De ki: “Mülkün mâliki olan Allah’ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini azîz kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” senin elindedir. Muhakkak ki sen herşeye kaadirsin.

Nisa Suresi 139: Ellezîne yettehızûnel kâfirîne evliyâe min dûnil mu’minîn(mu’minîne. E yebtegûne indehumul izzete fe innel izzete lillâhi cemîâ(cemîan).

Onlar, mü’minleri bırakıp kâfirleri dost edinen kimselerdir. Onların yanında izzet ve şeref mi arıyorlar? Hâlbuki bütün izzet ve şeref Allah’a aittir.

Munafikun Suresi 8: Yekûlûne le in raca’nâ ilâl medîneti le yuhricennel eazzu minhâl ezelle, ve lillâhil izzetu ve li resûlihî ve lil mu’minîne ve lâkinnel munâfikîne lâ ya’lemûn(ya’lemûne).

“Eğer biz şehre dönersek, mutlaka daha azîz (güçlü) olan, daha zelil (güçsüz, zayıf) olanı, oradan (şehirden) çıkarır.” diyorlar. İzzet Allah’ın ve O’nun Resûl’ünün ve mü’minlerindir. Ve lâkin münafıklar bilmiyorlar.

El Vedud esması anlamı ve fazileti. El Vedud ne demek?

Comments

No comments yet, be the first filling the form below.